Menu

Synthesizers

access-virus-370772_1280Synthesizer har oftast funktioner som gör att du medan du spelar kan förändra ljudet. Det kan vara att förändra klangen, att lägga på ett tremolo, lägga på ett vibrato på tonen, sänka eller höja tonen gradvis eller låta synten automatiskt spela ett arpeggio, ett brutet ackord, över de toner som du trycker ner på pianot.

Det finns många olika sätt att styra, eller kontrollera, dessa funktioner och dessa kan kallas för kontroller, eller “controls”. Det kan vara en knapp som du trycker på, eller ett litet hjul som du vrider eller ett reglage som du drar upp eller ner. Det kan också vara så att en funktion aktiveras av hur hårt du trycker ner en tangent eller om du fortsätter att trycka ner en tangent ytterligare när den är nere i ytterläget, så kallad aftertouch. Du kan också koppla till en pedal som du antingen trycker ner en gång, eller håller ner för att aktivera eller deaktivera en funktion, eller en svällpedal (expression-pedal) som du trycker ner olika långt.

Syntar kan vara elektroniska så att ljudet skapas och omformas i instrumentet själv, men nuförtiden är det ofta programvara och samplingar som används för att skapa ljuden. Dessutom finns mjukvarusyntar som finns i datorn. En synt kan ha inbyggd klaviatur eller bara kopplas till och styras via en separat klaviatur.

En speciell synthesizer är en synt som du kan förse med axelband så att du kan bära den som en gitarr, en keytar. En keytar har reglage mycket lättillgängligt för “pitch bend”, vilket betyder att du sänker eller höjer tonen gradvis så att du kan glida upp eller glida ner på toner. Du har oftast också en kontroll för modulation lätt tillgänglig och i vissa fall en thereminliknande kontroll, där avståndet till sensorn avgör hur mycket till exempel vibrato som ska anslås.