Menu

Reparation av blåsinstrument

oboe-362723_1280Blåsinstrument förekommer i en mängd olika former. En enkel uppdelning som brukar göras är träblåsinstrument och brassinstrument. Detta betyder konstigt nog inte att träblåsinstrument är gjorda av trä, utan många instrument är gjorda av metall även inom detta fack, eller plast. Detsamma gäller brassinstrument, vars munstycken och ibland hela instrumentet kan vara gjort i plast, eller till och med glas. Till brassinstrumenten hör bland annat trumpet, ventilbasun, eufonium, trombon, tuba och althorn. Till träblåsinstrumenten hör bland annat klarinett, saxofon och oboe.

Ett vanligt problem för brassinstrument är att ventiler har låst fast sig och inte går att röra upp och ner. Normalt löser en viss vätska, en ventilolja, upp och gör det smidigt. Om inte detta lyckas bör ventilen rengöras med vatten och till exempel en särskild borste som du kör upp och ner genom ventilen. Ibland orsakas problemet av att instrumentet har fått sig en smäll och en buckla har skapats. Då behövs instrumentet lämnas in till en verkstad som med speciella instrument rätar ut dessa bucklor.

Ibland behöver instrument justeras för att du som spelar ska kunna intonera, d.v.s. spela rent. Detta görs normalt genom att justera byglar eller rengöra och byta ut klaffar. Ibland räcker inte detta och vissa toner måste justeras med munnen. I de fall där inte heller detta är möjligt behöver instrumentet justeras genom modifikation av instrumentet självt. Detta är en svår uppgift och kräver yrkesmän med erfarenhet. Det är inte heller möjligt att lyckas lösa ett sådant problem i alla fall.

Träblåsinstrument som saxofoner och klarinetter kan få problem med att inte vara täta, så att toner inte går att spela eller blir dåligt intonerade. Rengöring och byte av klaffar och packningar är exempel på service som kan åtgärda dessa problem. För den som vill söka efter ett bra och eget sound finns många olika sorters rörblad med olika hårdhet att köpa.