Menu

Mikrofonens utformande

microphone-1003559_1280Mikrofonen kan se ut på många sätt och när det gäller val av mikrofon är det viktigt att både välja utifrån vilket utförande den har samt vilken typ av mikrofon det är, som dynamisk mikrofon, kondensatormikrofon, kontaktmikrofon, etc.

Den klassiska mikrofonen är den handhållna mikrofonen med ett kupolformat skydd med puffskydd och galler. Mikrofoner av samma modell finns också utan dessa kupolformade skydd och används till instrument och uppmickning av förstärkare eller till att micka upp en kör eller liknande. Det finns också mikrofoner av äldre modell, som den klassiska 50-talsmodellen eller större mikrofoner som sitter tryggt i en ställning på ett inte allt för nära avstånd av den typen som används i radiostudior eller musikstudior.

Den som rör mycket på sig samtidigt som den pratar eller sjunger kan ha ett headset eller en mygga, en liten mikrofon som tejpas på kinden eller bröstet eller fästs på skjortan. Till instrument finns också “clip-on”-mikrofoner som du fäster på instrumentet, som i många fall har en svanhals som du kan justera och rikta. Till många instrument finns också närmikrofoner av myggtyp eller alternativt kontaktmikrofon som fästs mot en yta, till exempel en gitarr och plockar upp ljudet.

Det finns mikrofoner med sladd och det finns likväl trådlösa system, både för handhållna mikrofoner, instrumentmikrofoner, myggor och headset. En handhållen mikrofon har ofta sändaren i andra änden av mikrofonen, det vill säga den ände som du inte sjunger i och där sladden brukar sitta. Sedan skickas ljudsignalen till en mottagare som antingen kopplas in i mixern, i en stagebox eller i annan utrustning på scen. En instrumentmikrofon eller mygga kan i många fall ha en dosa dit du kopplar mikrofonen som därifrån sänder signalen. Sändaren är ofta såpass stor att den inte får plats på mikrofonen. Detta beror delvis på att det finns batterier i sändaren som byts ut eller laddas upp och dessa batterier tar plats.